Paziņojumu, individuālie uzņēmēji un privātpersonas, kas nodarbojas ar privāto praksi par konta atvēršanu

Paziņojums uz atsevišķiem uzņēmējiem un privātpersonām, kas nodarbojas ar privāto praksi par kontu atvēršanu PAZIŅOJUMS Klientiem — individuālie uzņēmēji un privātpersonas, kas nodarbojas ar privāto praksi, kas ir veikta saskaņā ar procedūru, kas izveidota ar tiesību aktiem par krievijas Federācijas, kas vēlas atvērt kontus ar Garant-Ieguldīt, komercbankas (AS). Sertifikāts valsts reģistrācijas atsevišķu kā uzņēmējs — dokuments, kas izsniegts uz atsevišķu nodokļu iestāde, kas apliecina to reģistrāciju, kas satur primārā valsts reģistrācijas numura individuālais komersants. Individuālu uzņēmēju, kas reģistrētas pirms gada. janvāris, ir jāiesniedz sertifikāts, izdarot ierakstu par individuālajiem komersantiem, kas reģistrēti pirms gada. janvāris Vienotā Valsts Reģistrā Individuālo Uzņēmēju ar