Līgumsaistības Krievijā — Jus Privatum

Krievijas līgumtiesību ir balstīta uz tirgus ekonomikas principiem attiecībā uz civilās tiesības un brīvību no fiziskām un juridiskām personām, vienlīdzību personām, brīvības līgumu, un neaizskaramību, īpašumu. Krievijā, līgums, likums, ietilpst krievijas pilsoņu tiesībām. Līgumattiecības Krievijā regulē daudzi normatīvie akti ar Civilprocesa Kodeksa krievijas Federācijas (turpmāk tekstā -«civilkodekss») ir galvenais vienu. gadā. Šobrīd civilprocesa likums tiek reformēta Krievijā, un likumi, saistību un līgumu tiesību aktos ir veiktas būtiskās izmaiņas. Līdzeklis krievijas tiesiskās sistēmas ir tas, ka darba līgums neattiecas līguma tiesību sistēmas. Kad runa ir par krievijas līgumtiesībām, tikai civillikumu līgumi parasti netiešas. Saskaņā ar krievijas pilsoņu tiesību doktrīnu, līgums ar