Krievijas Federācija — Uzņēmumu nodokļu ieturēšanas

Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, RTC, ienākumiem FLE un netiek attiecināta uz PE Krievijā ir pakļauti ieturējuma nodokļa piemērošanas Krievijā (tiks ieturēta pie avota). Ieturējuma nodokļa piemērošanas likmes ir šādi: Nodokļu no peļņas (nevis bruto ienākumiem, kas saņemti no veida pārdošanas, kas uzskaitīti iepriekš) var piemērot tikai tad, ja izdevumi ir pienācīgi jādokumentē. Ienākumi no ārvalstu organizācijām (ne veicot darbību Krievijā, izmantojot PE), kas rodas, pārdodot kādu no uzskaitītajiem vērtspapīriem krievijas vienību (un to atvasinājumi) nav uzskatāma par ienākumiem, kas gūti no avotiem Krievijā piemēro ieturējuma nodokļa piemērošanas. Saraksts neapliekamie ienākumi (nepiemēro ieturējuma nodokļa piemērošanas) ietver arī: (i) procentu maksājumi par