«Krievijas advokātu. Šķiršanās Advokāts

dalībvalstu Advokātu Palātas Maskavas Reģionā Programmā gadam es strādāju boutique tiesību praksē Sidnejā. Es aplūkoti Austrālijas laulības lietās, kas ietver sarežģītus īpašuma un audzināšanas jautājumiem, finanšu līgumiem un dažādiem saistītiem jautājumiem. Akadēmiskā pusē mans darbs vienmēr ir bijis profesionāls prioritāte, kas ļauj man turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā praktizē. Man ir autors daudziem rakstiem, gan krievu, gan Britu speciālists un populāras publikācijas (tostarp Advokāts, Marie Claire un citiem), un ir saņēmēja vairākus apbalvojumus, kas saistīti ar manu darbu, juridisko izpēti, tostarp krievijas Prezidents Doktorantūras stipendiju un»Carnegie Endowment for International Peace Dotācijas. Manas pēdējās publikācijas krievijas Nodaļa nd edition,