Krievija — Reģistrēt Laulību

Pēc pieprasījuma iesniedzējs, kas liedza valsts pakalpojumiem, galvu no ķermeņa reģistram ir pienākums informēt viņu atteikuma iemesliem rakstveidā formā, ko apstiprinājusi Valdība, krievijas Federācijas gada. Ja viens no laulātajiem, nevar ierasties Dzimtsarakstu nodaļā, lai iesniegtu kopīgu deklarāciju, būs no personām, kas stājas laulībā, var izdot atsevišķu pārskatu. Parakstīti pārskati no personām, kurām nav iespēju ierasties ķermeņa valsts pakalpojumiem, jābūt notariāli. Ar notariāli apliecinātu paraksta persona, ideāls paziņojums par laulību, kas vienāds sertificēts priekšnieks apcietinājuma vietas vai audzināšanas iestādes priekšnieks, paraksts aizdomās vai apsūdzēts, aizturēts vai notiesāts persona, kas izcieš sodu audzināšanas iestāde šajā gadījumā, persona (- as), apprecēties, tiesības iesniegt