Jurists ar mājokļu jautājumiem — Advokāts Sergejs Vinokurov

Advokāts sniedz juridisko palīdzību attiecībā uz dažādiem jautājumiem un strīdiem līgumtiesību jomās, iepirkšanos un bankrotu, un tiesību normu kolīziju. Advokāts sniedz juridiskus padomus, kas saistīti ar sagatavošanu dažādiem līgumiem, darījumiem un strīdus tiesās (vispārējās jurisdikcijas tiesu un šķīrējtiesu. Agrāk vai vēlāk mājokļu jautājumi skar ikvienu, tāpēc, lai novērstu problēmas, jums vajadzētu meklēt kompetentam juristam. Ļoti bieži šādas situācijas noved pie zaudējumu darījumu un ievērojamus zaudējumus. Patiesībā, šķīrējtiesas tiesas un Vispārējās jurisdikcijas tiesas, lai pārstāvētu patērētāju intereses, ir ne tikai juristi, bet arī parastiem juristiem, kas darbojas saskaņā notariāli apstiprināta pilnvara. Juristi zina visas funkcijas process, kas var būt svešs juristi,