Izbeidzot uzņēmuma Niwatec GmbH — RMA Cauruļvadu Iekārtu

Niwatec GmbH pārtrauc savu darbību RMA Kēlas GmbH Co KG uzņemas visus spēkā esošos līgumus, tiesības un pienākumus likvidēts NIWATEC GmbH, izmantojot universālā kārtas. Vadībai un visiem darbiniekiem būs pieejami kā sazināties personām, kas sasniegušas zināms, tālruņa numuru un e-pasta adreses. Tādējādi, mūsu pieredze un kompetence turpina kalpot kā pamats veiksmīgu un auglīgu sadarbību ar jums