Intelektuālā Īpašuma Juristi, Krievijā

Šodienas zināšanām balstīta ekonomika, liela daļa šo vērtību jūsu biznesa pamatā nemateriālie aktīvi un nemateriālā vērtība. Savu intelektuālo īpašumu, galvenā nozīme ir iegūt konkurences priekšrocības. Vienotas IP stratēģiju, ietverot gan komercializāciju un ieviešanu, nodrošinās jums maksimālu labumu no jūsu portfolio. Ar speciālistu, juristu trīsdesmit-trīs valstīs, mēs saprotam jūsu biznesa vajadzībām un ir strādājuši ar daži no pazīstamākajiem zīmoliem, arī no bankām, tehnoloģiju un mediju kompānijām, farmācijas un FMCG uzņēmumiem. Šo nozaru pieeja var palīdzēt jums realizēt jūsu komerciāliem mērķiem. Tiesības uz patentiem būs neļautu citiem izmantot jūsu ideju un sniedz būtisku šķērsli piekļuvi tirgum. Autortiesības, zinātība un modeļi arī ir