Ģenerālprokurors Krievijas paskaidroja

Ģenerālprokurors Krievijas vadītāji sistēmu oficiālais krimināllietu tiesu zināms un galvas uz ģenerālprokuratūras no krievijas Federācijas. Ģenerālprokurors joprojām ir spēcīgākā sastāvdaļa krievijas tiesu sistēmu. Ģenerālprokurors ir nominēta birojam ar Krievijas Prezidentu, un ieceļ vairākums Federācijas Padomes Krieviju (augšpalātas krievijas Parlamenta). Ja nominācijā falls Priekšsēdētājs ir jāieceļ cits kandidāts trīsdesmit dienas (panta divpadsmit Federālā Likuma par uz ģenerālprokuratūras no krievijas Federācijas. Pilnvaru termiħa ģenerālprokurors ir pieci gadi. Atkāpšanās ģenerālprokurors pirms viņa darbības termiņa beigām, būtu jāapstiprina gan lielākā daļa Krievijas Federācijas Padomei un valsts Prezidentam. Ģenerālprokurors un viņa birojs ir neatkarīga no Izpildvaras, Likumdošanas un Tiesu varām. Izmeklēšanas Komitejas Krievijā, dažkārt tiek