G. A. S. IEROBEŽOTU Civiltiesisko Strīdu, pirms krievijas Tiesām

Klientu pārstāvību, arbitrāžā, ko administrē pasaules lielākajām šķīrējtiesas centru s Profils: Juridiskie pakalpojumi klientu pārstāvību starptautisko komerciālo šķīrējtiesu, ieskaitot tos, ko administrē ICAC, ICC, LCIA, SCC — Juridiskie pakalpojumi lietās, kas saistītas ar atzīt starptautiskās arbitrāžas Krievijā un ārvalstīs — Juridiskie pakalpojumi lietās, kas saistītas ar izaicinājumu starptautiskās šķīrējtiesas nolēmumiem, Krievijā un ārvalstīs — Juridiskie pakalpojumi nodokļu maksātājiem nodokļu revīzijas — Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar sagatavošanu, iebildumiem pret nodokļu revīzijas ziņojumu — Juridiskie pakalpojumi, lai sagatavotu apelācijas lūgumrakstu atsaucoties uz rezolūciju par sankciju saistību pārkāpumiem nodokļu jomā — Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar pārstāvību nodokļu maksātāju intereses, nodokļu strīdi,