Federālo Likumu par krievijas Federācijas Par privatizācijas valsts un pašvaldības īpašuma

Privatizācijas valsts un pašvaldību īpašumu, ir saprotams, kā maksā īpašuma iegūšana, atrašanos īpašumā krievijas Federācijas (turpmāk — federālā īpašuma), priekšmeti, krievijas Federācijas, pašvaldības, īpašumu, fiziskās un (vai) juridiskās personas. Privatizācijas valsts un pašvaldību īpašuma atzīšanu, pamatojoties uz vienlīdzības pircēju par valsts un pašvaldības īpašuma un atvērtība darbībām valsts iestāžu un pašvaldību iestādēm. Valsts un pašvaldību īpašums tiek atsavināts īpašums, fiziskās un (vai) juridiskām personām tikai par samaksu pamats (par maksu vai ar pārskaitījumu pieder valstij vai pašvaldību īpašumu, akcijas, akciju sabiedrības, kuru pamatkapitālā valsts vai pašvaldību īpašumu vai akcijas, ir iesniegusi daļa pamatkapitālā ekonomikas sabiedrībā rada transformācija, valsts un pašvaldību