Civilprocesa Kodeksa krievijas Federācijas

Dzīvību un veselību, personas cieņa un personas neaizskaramība, gods un labā slava, uzņēmuma reputāciju, privātās dzīves neaizskaramību, personas un ģimenes konfidencialitāti, tiesības brīvi pārvietoties, izvēlēties vietu, par uzturēšanās vieta un dzīvesvietu, tiesības uz vārdu, autortiesību un citas personas, kas nav īpašuma tiesības un bez materiālām vērtībām, kas piederēja pilsonim kopš viņa dzimšanas, vai ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir neatņemamas un untransferable jebkurā citā veidā. Nemateriālo vērtību, ir aizsargāti saskaņā ar šo Kodeksu un citiem likumi gadījumos, un procedūru, kas paredzēta viņiem, un arī tajos gadījumos, un šo robežu ietvaros, kurā līdzekļu izmantošanu aizsargājot civiltiesības (Art.) pēc būtības pārkāpis morālo