Bērnu Atbalsta Maksājumus — Ģimenes — Krievijas Advokātu

Noteikšanu, uzturlīdzekļu maksājumiem, kas tiek nodota no tiesas, ģimenes tiesas maksājuma summa tiek noteikta, izmantojot dažādas sociālo, ekonomisko un profesionālo faktoru. Bērnu atbalsta maksājumu summas, kas izmaksātas ar brīvības atņemšanu nesaistītu mātes mātes, kas darbojas kā primārās aprūpes turētājbanka — vai vecākam. Noteikšanai un turpmāko autentifikācija — bērnu atbalsta maksājums var mainīties atkarībā konkrētu informāciju un faktoriem, kas par attiecībām jādalās ar vecākiem: Tur primāro kritēriju noteikšanu, uzturlīdzekļu maksājums ir pārskatīšanu ekonomikas un finanšu stāvoklis un abas puses iesaistītas šajā izmeklēšanā, parasti ietver ne tikai finanšu statuss individuālā mātes attiecībā uz izdevumiem, kas radušies ar bērniem, bet arī ekonomisko statusu,