Alimentu maksājumu AccountingTools

Par alimentu maksājumu ir noteiktu līdzekļu apjomu, kas personai periodiski izmaksā bijušais laulātais pēc laulības šķiršanas No nodokļu viedokļa, alimentu maksājumi tiek uzskatīta par