Advokä

Saskaņā ar asv tiesību aktiem, neefektīva palīdzība, padoms ir prasību izvirzījis notiesāto kriminālo atbildētājs apgalvojot, ka atbildētāji juriskonsults veikta tik neefektīvi, ka tas ietekmējis atbildētāja konstitucionālās tiesības, kas garantētas Advokāta Palīdzību Klauzulu Sesto Grozījumiem asv Konstitūcijā. Kompetence ir definēta kā saprātīgu profesionālo palīdzību, un ir definēts daļa ar valdošo profesionālās normām un standartiem. Lai pierādītu, ko viņi saņēma neefektīva palīdzība, krimināllietu atbildētājs ir parādīt divas lietas: iepriekš Minēto testu tika noteikts Strickland Vašingtonā v, kurā Amerikas savienoto Valstu Augstākā Tiesa arī noteica, ka gadījumā, informē atbildētāju par to tiešo ietekmi teikumu, uzskatāma neefektīva palīdzība advokāta, bet nespēja informē nodrošinājuma sekas