Šķīrējtiesā, Maskavas Pilsētas noraidīja prasību, lai atgūtuLietā Nr

gadam)

Šis apgalvojums tika noraidīts, tiesa, pamatojoties uz to, ka viena gada termiņa ierobežojumiem bija ir pārsniegts.

Spriedums lietā Nr

gadam rended Šķīrējtiesas Pilsētas Maskavas paliek vispārīga informācija par jaunāko Šķīrējtiesu praksi, kas aizliedz apiet noteikums par noilguma piemērošanu seku atzīšanu par spēkā neesošu apstrīdēto darījumu, iesniedzot prasību par piedziņu no netaisnas iedzīvošanās. Tiesas sēdē, Giproplast Engineering UAB pārstāvēja vecākais attorney Ņikita Shcherbakov un advokāta Sergeja Kartoshkin, kas strādāja pie šīs lietas vadībā vecākais partneris Vadims Maklakov