Reģistrāciju, laulības šķiršanas Iedzīvotāju Informācijas Sistēma — Ārlietu MinistrijaLaulības šķiršanas ES piešķirtā platība pēc viena

Sertifikātu var saņemt no iestādes, kas ir šķīris laulību

Paziņojuma apliecību var nosūtīt uz Vietējo Dzimtsarakstu nodaļā vai, kas veikti, lai misiju Somijas. Ja nepieciešams, dokuments tiek tulkots somu, zviedru vai angļu valodu.

Laulības šķiršanas, kas piešķirts pirms

gada Martā un laulības šķiršanu, kas piešķirti ārpus ES apstiprina Helsinku Apelācijas Tiesa