Akciju īpašumtiesību struktūra — AkzoNobelLielākā bibliotēka resursi, tostarp mediju presei arhīvs, lejupielādējot attēlus un kontaktinformāciju.

Pamatojoties uz neatkarīgu akcionāru analīze, diagrammas labajā parāda ģeogrāfisko izplatību AkzoNobel akcionāriem. Apmēram divas uzņēmuma kapitāla daļa pieder privātiem investoriem, no kuriem daudzi dzīvo Nīderlandē.

Aptuveni

uzņēmuma akciju kapitāla pieder ilgtspējīgu un atbildīgu investoriem